U bevindt zich hier: > bekendmakingen

03-06-2018 - 03-07-2018: RUIMTELIJKE OMGEVING – bekendmaking openbaar onderzoek betreffende aanvraag omgevingsvergunning

RUIMTELIJKE OMGEVING – bekendmaking openbaar onderzoek betreffende een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning gedurende de periode van 04-06-2018 tot en met 03-07-2018 – Koninklijke Baan 17, 8420 De Haan – uitbreiden van de kelder en het terras van hotel Astel

Aanvrager: NV HOLDING 2000, Wenduinesteenweg 125, 8420 De Haan; heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven betreft het een aanvraag voor het uitbreiden van de kelder en het terras van hotel Astel

De aanvraag heeft als adres Koninklijke Baan 17, 8420 De Haan

Vooraleer het college van burgemeester en schepenen van De Haan een beslissing neemt, wordt het aanvraagdossier ter inzage gelegd van 04-06-2018 tot en met 03-07-2018 aan de infobalie van de dienst Ruimtelijke Ordening op de 1e verdieping van het gemeentehuis, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan. De infobalie is open voor het publiek tijdens de werkdagen van 9 tot 11u45, ’s zaterdags uitgezonderd.

U kunt het aanvraagdossier eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018009753. 

Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen eventuele opmerkingen en/of bezwaren met betrekking tot het aanvraagdossier worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (stedenbouw@dehaan.be) of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek .

 

Top