U bevindt zich hier: > nieuwsberichten

Mountainbiken in de Duinbossen De Haan – gerichte controles op overtreders

De voorbije tijd is zwaar geïnvesteerd in het beter openstellen van de Duinbossen van De Haan. De Vlaamse Overheid / Agentschap voor Natuur en Bos deed er alles aan om zoveel mogelijk bezoekers met open armen te ontvangen met respect voor de natuur. Met succes: er wordt volop gefietst, gewandeld en gerecreëerd in het gebied. Maar al die bezoekers moeten zich wel aan de regels houden. Na een aantal klachten besliste het Agentschap voor Natuur en Bos om vanaf nu gerichte controles te doen op recreanten die in overtreding zijn. Deze acties zijn nodig om het voor elke recreant zo aangenaam mogelijk te maken in het bos. 
Voor de Duinbossen van De Haan is een bosbeheerplan goedgekeurd. In uitvoering van dat plan werden de voorbije jaren inrichtingswerken uitgevoerd. Daarbij werden voetgangers- en fietserssluizen geplaatst, dienstpoorten en barelen vernieuwd, paden heraangelegd. Er werden ook enkele begrazingsblokken ingericht. Dit alles om de bezoekers beter te kunnen geleiden en om te beantwoorden aan de vereiste Europese natuurdoelstellingen. Enerzijds hebben de ruiters, wandelaars en mountainbikers nu elk hun eigen paden die voorzien zijn van toegankelijkheidsborden. Anderzijds is het ook de bedoeling om rustzones te creëren voor planten en dieren om zo de beschermde natuur meer kansen te bieden. 
Door de grote vraag en het toenemend aantal recreatieve mountainbikers legde het Agentschap voor Natuur en Bos in samenspraak met de plaatselijke mountainbikeclub ‘De Zeevogels’, afdeling Kust van Maritieme Dienstverlening en Kust (in de Zandpanne) en de gemeente (langs de Congolaan) voor het eerst een mountainbiketraject aan door de duinbossen. De bedoeling is dat dit traject van meer dan 3 km vervolledigd wordt in de vorm van een lus, langs het strand of langs trage wegen door het hinterland.
Het parcours door het bos start aan kusttramhalte ‘Waterkasteellaan’ ten noorden van de Nieuwe Rijksweg en komt het bos terug uit langs de Driftweg ter hoogte van de Lekkerbek. In het stuk tussen Vosseslag en De Haan-Centrum mag er niet gefietst worden, want daar ligt het bosreservaat. 

Regels respecteren
Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt de recreanten om de regels te respecteren. Recent zijn het aantal klachten omtrent het gedrag van de mountainbikers sterk toegenomen. Bovendien werd op verschillende plaatsen de nagelnieuwe infrastructuur vernield. Daarom zullen de boswachters en de natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos vanaf meer gerichte controles doen op recreanten die in overtreding zijn. De Lokale Politie Bredene-De Haan én de boswachters zullen deze controles actief ondersteunen. De periode waarbij er bij een overtreding enkel een aanmaning werd opgemaakt, is voorbij. Bij het vaststellen van een overtreding zal onmiddellijk een proces verbaal worden opgesteld met de mogelijkheid tot de in bestuurlijke bewaring of in beslagname van de mountainbike. 

Deze acties zijn nodig om het voor elke recreant zo aangenaam mogelijk te maken in het bos.

Top