U bevindt zich hier: > nieuwsberichten

De inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van De Haan nu ook in boekvorm

 

De inventaris van de gemeente De Haan is al een geruime tijd digitaal raadpleegbaar. Nu is het bouwkundig erfgoed ook in boekvorm ontsloten.

De inventaris is het resultaat van veldwerk aangevuld met literatuur- en archiefonderzoek. De teksten werden geschreven door Patricia Van Vlaenderen en Aagje Vanwalleghem, erfgoedconsulenten van het Agentschap, in samenwerking met kunsthistorica Martien Vranckx. Zij prospecteerden te voet en met de auto alle straten van de gemeente, fotografeerden het waardevol bouwkundig erfgoed en beschreven dit aan de hand van een inventarisfiche, aangevuld door gegevens uit bijkomend onderzoek.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed kan als uitgangspunt dienen voor de selectie van beschermingsvoorstellen. Tevens kan de inventaris een hulpmiddel zijn bij de uitbouw van een duurzaam lokaal onroerend erfgoedbeleid en dienen als gids voor het bouwkundig erfgoed in de streek en als aanzet tot verder wetenschappelijk onderzoek. Er bestaat in principe geen chronologische limiet voor de opname in de inventaris. De normen voor de opname zijn ruim, parallel met de verbrede visie op monumentenzorg. Naast religieuze en burgerlijke gebouwen zijn dan ook een ruim aantal ensembles en doorsnee-gebouwen opgenomen. In de straatinleiding staat de evoluerende historische en stedenbouwkundige context, de globale weergave van de huis- en geveltypes en hun mogelijke aanpassingen en verbouwingen. De aparte items zijn geselecteerd op basis van hun historisch, architectuurhistorisch en typologisch belang. De inventaris van de De Haan en deelgemeenten bevat 769 items en 156 straatinleidingen, kortom een relevant en overzichtelijk naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in het patrimonium van deze gemeente.

Hoe bestellen?
De inventaris kan besteld worden via het bestelloket van de Vlaamse Overheid http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bouwen-door-de-eeuwen-heen-in-vlaanderen-invenatris-van-het-bouwkundig-erfgoed-provincie-west-vlaanderen-fusiegemeente-de-haan .
De inventaris is ook te koop bij het toeristisch infokantoor van De Haan-Centrum en Wenduine, en in de gemeentelijke openbare bibliotheken van De Haan.
De kostprijs bedraagt € 5 (+ € 2 verzendkosten)
(bron: administratie Onroerend Erfgoed)

 

Top