U bevindt zich hier: > nieuwsberichten

Provincie zoekt 100 ‘Plaatsbepalers’

De Provincie West-Vlaanderen is op zoek naar 100 ‘Plaatsbepalers’.
Een ‘Plaatsbepaler’ is een West-Vlaming die wil meedenken over ruimtelijke ordening in zijn of haar Provincie: hoe kunnen de waterlopen extra ruimte krijgen zodat overstromingen vermeden kunnen worden, waar is er plaats voor bijkomende woningen zonder de open ruimte aan te tasten en hoe in te spelen op de vergrijzing aan de kust?

Aanmelden via de website
Geïnteresseerden, die niet politiek actief zijn, en niet professioneel bij een middenveldorganisatie, drukkingsgroep, studiebureau, universiteit of hogeschool werken, kunnen zich aanmelden via www.deplaatsbepalers.be

Bij de samenstelling van de groep zal de Provincie rekening houden met een evenredige verdeling van leeftijd, geslacht, woonplaats en beroepscategorie. Ook de motivatie van de individuele kandidaten speelt mee.
 
Doel van het project
De Provincie wil de ideeën die hieruit voortvloeien, samenleggen met die van de andere twee doelgroepen, de ‘expertengroep’ en ‘politicigroep’ en op basis daarvan een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen en een actieprogramma samenstellen. Het plan en het programma moeten inspelen op een continu veranderende samenleving.
 
Opdracht van een ‘Plaatsbepaler’
Een ‘Plaatsbepalers’ dient aan een informatiesessie en twee workshops, van telkens 100 minuten, deel te nemen. Deze zullen tussen november 2015 en april 2016 plaatsvinden. Ook de twee andere groepen doorlopen parallel hetzelfde parcours. 
 
Meer info: 
dienst ruimtelijke planning, Stephaan Barbery
stephaan.barbery@west-vlaanderen.be
 
 
Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vind je op [ www.west-vlaanderen.be/nieuws ].

Top